Komornik Grójec - Anna Stępniewska - 48 307 04 47 grojec.stepniewska@komornik.pl

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Anna Stępniewska

kontakt

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Anna Stępniewska

kontakt

 INFORMACJA

Od 12 do 19 listopada 2018r.
Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Anny Stępniewskiej

N I E C Z Y N N A

Wyznaczonym zastępcą został Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Robert Sienkiewicz, Al. Niepodległości 52, 05-600 Grójec

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Anna Stępniewska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Anna Stępniewska jest właściwa

do prowadzenia egzekucji na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Grójcu, który stanowią:

  • powiat grójecki – Gminy: Grójec, Warka,  Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy
  • powiat białobrzeski – Gminy: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce
  • powiat piaseczyński –  Gmina Tarczyn

Prawo wyboru

Jednakże zgodnie z decyzją wierzyciela, który ma  prawo wyboru komornika sądowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, komornik Anna Stępniewska wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń na terenie całego kraju(z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości  oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio).  W tym przypadku komornik działa poza obszarem swojej właściwości terytorialnej. Jeżeli wierzyciel korzysta z wyboru komornika we wniosku o wszczęcie egzekucji zamieszcza oświadczenie, iż korzysta z prawa wyboru komornika na podstawie art., 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Anna Stępniewska
Al. Niepodległości 4 lok. 6, Grójec

tel: 48 307 04 47

e-mail: grojec.stepniewska@komornik.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00

Komornik przyjmuje interesantów
w każdy czwartek od 9:00 do 15:00

 

Informacje o licytacjach prowadzonych przez moją kancelarię