Komornik Grójec - Anna Stępniewska - 48 307 04 47 grojec.stepniewska@komornik.pl

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Anna Stępniewska

kontakt

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Anna Stępniewska

kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Anna Stępniewska jest właściwa

do prowadzenia egzekucji na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Grójcu, który stanowią:

  • powiat grójecki – Gminy: Grójec, Warka,  Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy
  • powiat białobrzeski – Gminy: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce
  • powiat piaseczyński –  Gmina Tarczyn

Prawo wyboru

Komornik Anna Stępniewska wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń w rewirze Sądu Rejonowego w Grójcu. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, we wniosku o wszczęcie egzekucji zamieszcza oświadczenie, iż korzysta z prawa wyboru komornika na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 22-03-2018r. o komornikach sądowych.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Anna Stępniewska
Al. Niepodległości 4 lok. 6, Grójec

tel: 48 307 04 47

e-mail: grojec.stepniewska@komornik.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00

Komornik przyjmuje interesantów
w każdy czwartek od 9:00 do 15:00

 

Informacje o licytacjach prowadzonych przez moją kancelarię